Facebook noscript image

Informacije o dostavi

Europa:

Cijenjenim kupcima u Europi osiguravamo brzu dostavu međunarodnih pošiljaka putem GLS-a. GLS će Vašu pošiljku dostaviti po principu "od vrata do vrata", na ruke osobe koju ste naveli kao primatelja pošiljke.

Naglašavamo da se dostava ne vrši na P.O. Box (poštanski sandučić). S obzirom da Vašom pošiljkom rukuju isključivo djelatnici GLS-a, ova vrsta usluge Vam pruža potpunu sigurnost.

Cijena dostave je 30€, odnosno protuvrijednost u valuti plaćanja prema tečaju na dan uplate.

 

Inozemstvo:

Cijenjenim kupcima u svijetu osiguravamo brzu dostavu međunarodnih pošiljaka putem FedEx-a u preko 200 zemalja svijeta. FedEx će Vašu pošiljku dostaviti po principu "od vrata do vrata", na ruke osobe koju ste naveli kao primatelja pošiljke.

Naglašavamo da se dostava ne vrši na P.O. Box (poštanski sandučić). S obzirom da Vašom pošiljkom rukuju isključivo djelatnici FedEx-a, ova vrsta usluge Vam pruža potpunu sigurnost.

Cijena dostave je 30$, odnosno protuvrijednost u valuti plaćanja prema tečaju na dan uplate. Ova cijena vrijedi za sva područja gdje Croata vrši mogućnost dostave pošiljke putem Internet kupnje. Cijena dostave je fiksna bez obzira na količinu kupljenih proizvoda putem Croata Internet trgovine.

Hrvatska:

U Hrvatskoj dostavu vrši DPD. Potrebno je naglasiti kako je dostava pošiljki za Hrvatsku besplatna! Također je omogućeno i plaćanje pouzećem bez naknade. 

Vrijeme dostave:

Ukoliko je kupovina realizirana do 12.00h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme dostave za Hrvatsku je sljedeći radni dan, za Europu iznosi 4-7 radna dana, a za ostatak svijeta 5-8 radna dana. U slučaju realizacije kupovine nakon 12.00 h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme povećava se za 1 radni dan.

Uvjeti kupnje

Nositelj svih prava na Internet stranici croata.hr je Potomac Grupa d.o.o. Potomac Grupa d.o.o. obavještava korisnike da se prije kupnje upoznaju sa Uvjetima prodaje te svojim pravima i obvezama koje iz toga proizlaze.

PREDUGOVORNA OBAVIJEST

Na uvjete poslovanja i korištenja stranice www.croata.hr i sklapanja ugovora na daljinu putem sredstava daljnje komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja korištenja, osim u slučaju da se ugovorne strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o elektroničkoj trgovini (NN 173/03, 67/08, 36/09, 130/11, 30/14), Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14 i 110/15) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/5, NN 41/08 i 125/111 i 78/15).

OPĆI UVJETI

Za pristup i korištenje internetske stranice www.croata.hr i svih pridruženih stranica i servisa na croata.hr domeni te usluga primjenjuju se ovi Uvjeti korištenja internetske stranice i usluge (dalje u tekstu: Uvjeti korištenja) te svi važeći zakoni i drugi pravni propisi. Kao preduvjet za kupovinu na ovoj stranici jest registracija kupca kao korisnika. Registracijom na ovoj stranici kao korisnik smatra se da ste ove Uvjete korištenja pročitali, razumjeli te da ih u cijelosti prihvaćate. Ukoliko ne prihvaćate ove Uvjete korištenja, ne registrirajte se kao korisnik. Tvrtka pridržava pravo revidirati Uvjete korištenja u bilo kojem trenutku kao i ukinuti registraciju korisniku bez prethodne obavijesti. Vaša je obveza da Uvjete korištenja povremeno ponovno pročitate kako biste se upoznali s eventualnim promjenama. Korištenje stranice nakon izmjene Uvjeta korištenja podrazumijevat će da ste s izmjenama upoznati te da ih razumijete i u cijelosti prihvaćate. Isključujemo odgovornost za bilo kakvu štetu prouzročenu korisnicima ili trećim osobama uslijed takvih izmjena.

AUTORSKA PRAVA

Stranica polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizualne i audio materijale, baze podataka i programski kod). Neovlašteno kopiranje bilo kojeg dijela stranice, bez dozvole vlasnika autorskih prava, smatra se kršenjem prava stranke i podložno je tužbi. Fotografije proizvoda ilustrativne su prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Tvrtka osobito ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti, pogotovo s obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.

SKLAPANJE I RASKID UGOVORA O PRODAJI

Ovi uvjeti kao i pojedini uvjeti naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu društva tvrtke za sklapanje ugovora te korisnik zaključivanjem narudžbe iste prihvaća čime se sklapa ugovor između korisnika i društva tvrtke. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta.

Predmet ugovora je kupnja odabranog proizvoda putem web shopa uz plaćanje odgovarajuće naknade. Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu na sljedeći način:

a) Kupac koji se odluči na kupnju proizvoda na našim internet stranicama, da bi naručio proizvode prethodno se mora registrirati. Nakon unosa potrebnih podataka za registraciju, kupac na e-mail adresu koju je unio prilikom registracije dobiva potvrdni e-mail sa svim potrebnim informacijama vezanim uz registraciju, linkom na Uvjete kupnje te linkom za potvrdu registracije. Nakon što potvrdi registraciju i složi se sa svim unesenim informacijama prilikom registracije, kupac može nastaviti sa odabirom artikala i plaćanjem istih. U slučaju kršenja odredbi Uvjeta tvrtka zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, gašenja registracije ili korisničkog računa korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete. Plaćanjem narudžbe smatra se da je sklopljen Ugovor između tvrtke i korisnika kao kupca te isti tim činom stupa na snagu.

Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljena obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s linkom na obrazac za jednostrani raskid Ugovora kako je to propisano člankom  61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača. Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga.  

Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora: - ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena.  

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Potomac Grupa d.o.o., Zagreb, Kaptol 21 ili elektroničkom poštom na web@croata.hr. U zahtjevu za raskid ugovora, korisnik će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora. Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koja su od njega primljena, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od zaprimanja odluke o jednostranom raskidu Ugovora te povrata robe. Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu  najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je društvu tvrtke uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora.  

Troškovi povrata robe isključivo su na korisniku.  

Za sve informacije molimo Vas da uputite poziv na info telefon: 01 645 7010  

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe o čemu će korisnik biti obaviješten.

PRAVO NA IZMJENU SADRŽAJA I USLUGE

Uredništvo stranice zadržava pravo promjene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na stranici bez obavezne prethodne najave. 

DOSTAVA I UVJETI DOSTAVE

Inozemstvo:

Cijenjenim kupcima u svijetu osiguravamo brzu dostavu međunarodnih pošiljaka putem kurirskih službi u preko 220 zemalja svijeta. Kurirske službe Vašu će pošiljku dostaviti po principu "od vrata do vrata", na ruke osobe koju ste naveli kao primatelja pošiljke. Naglašavamo da se dostava ne vrši na P.O. Box (poštanski sandučić). S obzirom da Vašom pošiljkom rukuju isključivo djelatnici kurirske službe, ova vrsta usluge Vam pruža potpunu sigurnost.

Hrvatska:

U Hrvatskoj dostavu vrši DPD. Potrebno je naglasiti kako je dostava pošiljki za Hrvatsku besplatna!

Europska unija:

U Europu dostavu vrši GLS i cijena dostave je 30€.

Ostatak svijeta:

Cijena dostave je 30$. Ova cijena vrijedi za sva područja za koja je FedEx u mogućnosti izvršiti dostavu.  

Specificirana cijena dostave za sva područja je fiksna bez obzira na količinu kupljenih proizvoda putem Croata Internet trgovine.

Vrijeme dostave:

Ukoliko je kupovina realizirana do 12.00h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme dostave za Hrvatsku je sljedeći radni dan, za Europu iznosi 4-7 radna dana, a za ostatak svijeta 5-8 radna dana. U slučaju realizacije kupovine nakon 12.00h po lokalnom vremenu tranzitno vrijeme povećava se za 1 radni dan.

PRIGOVORI I REKLAMACIJE

Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati predmet kupnje. Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke pošte na e-mail adresu web@croata.hr  ili obične pošte na adresu Potomac Grupa d.o.o., Kaptol 21, Zagreb.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda.

Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije  radi provjere oštećenja i/ili neispravnosti. Kupac se upućuje na odredbe Zakona o obveznim odnosima glede materijalnih i pravnih nedostataka te rokova za isticanje istih. U slučaju opravdane reklamacije u rokovima određenim predmetnim Zakonom, cjelokupni trošak zamjene proizvoda pada na teret prodavatelja.

U slučaju spora glede opravdanosti reklamacije, angažirati će se vještak ili druga stručna osoba radi vještačenja proizvoda.

ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

Tvrtka se brine o zaštiti sigurnosti i privatnosti osobnih podataka korisnika te posluje u skladu sa mjerodavnim zakonima o zaštiti prava na zaštitu privatnosti i sigurnosti podataka. Dani podaci koriste se isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. Tvrtka će podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjenja ugovora te utvrđenja zahtjeva korisnika te daljnjeg razvoja u smjeru kvalitetnijeg pružanja usluge prodaje opisane ovim Uvjetima.

UVJETI PRODAJE

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Internet trgovine uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge.

Ugovor se zaključuje sredstvima daljnje komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem interneta te telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega. U slučaju sklapanja ugovora na daljinu, obavijest iz članka 57. stavka 1. ovoga Zakona mora biti prilagođena sredstvu daljinske komunikacije koje se koristi te mora biti priopćena jednostavnim i razumljivim jezikom, a ako se daje na trajnom mediju, mora biti i čitljiva.

Ako se ugovor sklapa putem sredstva daljinske komunikacije koje omogućava ograničen prostor ili ograničeno vrijeme za prikaz obavijesti, trgovac je dužan putem toga sredstva daljinske komunikacije obavijestiti potrošača barem o podacima iz članka 57. stavka 1. točaka 1., 2., 5., 8. i 15. i stavaka 4. do 6. ovoga Zakona.

Ako u svrhu sklapanja ugovora trgovac kontaktira potrošača putem telefona dužan je na početku komunikacije navesti svoj identitet, odnosno identitet osobe u čije ime i/ili za čiji račun nastupa te komercijalnu svrhu poziva, što ne isključuje obvezu trgovca iz stavka 2. ovoga članka.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA PUTEM WEB SHOP USLUGE

Cijene proizvoda i usluga istaknute na Internet stranicama izražene su u valutama zemlje koju je korisnik odabrao u izborniku. Iste za Republiku Hrvatsku i zemlje u Europskoj uniji uključuju porez na dodanu vrijednost, a za ostatak svijeta ne uključuju porez na dodanu vrijednost. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave.

Ukoliko, zbog tehničkih poteškoća cijena prikazana na stranicama Prodavatelja nije ista kao cijena koja se nalazi u cjeniku Prodavatelja, zadržavamo mogućnost ispravka cijene naknadno.

Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i / ili plaćanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine putem web shop usluge.

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen realizacijom naplate Kupca. Cijena dostave, provizije te dodatnih troškova kupljenih proizvoda je uključena u konačnu cijenu proizvoda koju kupac uplaćuje na račun.

Troškove carinjenja snosi kupac. Detaljnije o carini na carina.hr.

UVJETI POVRATA (ZAMJENE) I REKLAMACIJE

Kupac ima pravo na povrat, odnosno zamjenu proizvoda u ovim slučajevima:

- ako je isporučena roba koja nije naručena,

- ako je isporučena roba koja ima grešku nastalu u proizvodnji,

- ako ima oštećenja na proizvodima.

IZJAVA O PRIVATNOSTI

Tvrtka se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi djelatnici poduzeća  i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

IZJAVA O SIGURNOSTI

Osobni i financijski podaci zaštićeni su sigurnosnim protokolom s 256-bitnom šifrom (SSL) kakvu koriste banke, kartične kuće i svjetske vlade. Kod prijenosa podataka tijekom autorizacije kreditne kartice koristimo 3D provjere „Verified by Visa” i „MasterCard SecureCode” kako bi se onemogućio neovlašteni pristup podacima.

PREUZMITE:

Obrazac za jednostrani raskid ugovora.

Informacije o kupnji

Kupnja

Nakon što ste odabrali željene proizvode i oni su u Vašoj košarici. Naručene proizvode možete platiti kreditnom karticama (American Express, MasterCard, Visa i Diners kartice), PayPal-om, te iznimno za područje Hrvatske omogućeno je i plaćanje pouzećem. 

Naplata

Naplata se vrši u Hrvatskoj domicilnoj valuti (HRK - hrvatska kuna). 

Sigurnost

Napominjemo da su svi Vaši podaci koji su upisani u registraciju korisnika - zaštićeni sigurnosnim serverom i putuju do nas SSLom, tj. softverskom enkripcijom koja pretvara znakove (slova i brojeve) u bit kodove i na taj naćin se sigurno prenose Internetom. 

Kada svi podaci budu primljeni, dobit ćete obavijest na ekranu kao i putem elektroničke pošte da je Vaša narudžba zaprimljena.

Pravila privatnosti/Kolačići

Ova Pravila o privatnosti opisuju kako tvrtka Potomac d.o.o. pohranjuje i obrađuje osobne podatke naših kupaca, klijenata i ostalih partnera u našem sustavu upravljanja odnosima s klijentima (CRM).

Ova obavijest o privatnosti govori Vam što možete očekivati kada POTOMAC GRUPA d.o.o., Zagreb, Kaptol 21, OIB: 57683978003 (u daljnjem tekstu: tvrtka ) prikuplja osobne podatke o Vama kada koristite naše usluge. Tvrtka se obvezuje zaštititi Vaše osobne podatke kada koristite naše usluge. Kad god pružite takve informacije, Vaše ćemo podatke koristiti samo u skladu sa svim primjenjivim zakonima o zaštiti podataka, uključujući Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR). Vaši će se podaci čuvati u sigurnom okruženju, a pristup će biti ograničen.

  • Obećavamo prikupljanje, korištenje i pohranjivanje Vaših osobnih podataka činiti na siguran način.
  • Obećavamo da ćemo koristiti Vaše osobne podatke samo za određene svrhe.
  • Obećavamo da ćemo vas informirati o načinu na koji upotrebljavamo Vaše podatke i kome ih dajemo.

Koje ćemo podatke prikupljati o vama?

Osobni podaci koje prikupljamo vezani su za razlog prikupljanja. U većini slučajeva radi se o osnovnim osobnim podacima poput: ime i prezime, oib, adresa, e-mail, datum rođenja, potpis, kontakt podaci i sl.

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nam potrebni kako bismo vam omogućili pružanje naših usluga. Sljedeće podatke prikupljamo kada pregledavate ili kupujete na www.croata.com ili kupujete u našim fizičkim trgovinama ako ste to popunili i dali svoj pristanak na papirnom dokumentu.
a) Obrađujemo osobne podatke potrebne za dovršavanje i otpremu vaše kupnje, uključujući vaše ime, adresu za naplatu, adresu za dostavu, podatke o plaćanju, mobilni broj, telefonski broj i adresu e-pošte. Prikupljamo vašu adresu e-pošte kako bismo vam poslali potvrdu vaše narudžbe; prikupljamo vaš telefonski broj kako bismo vas mogli kontaktirati ako imate bilo kakvih problema s narudžbom.
b) Prikupljamo vašu adresu e-pošte kada se prijavite za primanje našeg newslettera.
c) Ako se registrirate za Croata račun, prikupljamo vaše ime, adresu e-pošte, lozinku, zemlju, dan i mjesec rođenja te dodatne informacije o vašim marketinškim preferencijama.
d) Kada kontaktirate naš tim za korisničku službu, možemo prikupiti dodatne podatke koji će nam pomoći u rješavanju bilo kakvih upita u vezi s vašom narudžbom, isporukom, plaćanjima, marketingom, web stranicom ili bilo kojim drugim upitom.
e) Prikupljamo i obrađujemo podatke o vašem pretraživanju na www.croata.com, uključujući stranice koje posjetite i način na koji komunicirate s tim stranicama. Ako ste se registrirali za račun, prikupljamo podatke pregledavanja o vašem pristupu namjenskim područjima web stranice.
f) Ako ste korisnik www.croata.com ili naših fizičkih trgovina i dali ste svoj pristanak, mi prikupljamo i obrađujemo vaše osobne podatke za aktivnosti izravnog marketinga.
g) Ako nam dostavite tuđe podatke - na primjer, ako kupite proizvod koji će biti isporučen prijatelju ili kao poklon - prikupljat ćemo i obrađivati ​​osobne podatke potrebne za dovršavanje transakcije kao što su ime, adresa za dostavu i ostale podatke za kontakt vašeg prijatelja. Ako neki predmet primate na poklon, obradit ćemo vaše podatke samo u svrhu ispunjavanja zahtjeva za poklon i naših ugovornih obveza.

Kako ćemo koristiti informacije koje prikupljamo?

Tvrtka će koristiti vaše osobne podatke za više svrha, uključujući sljedeće:

  • Radi prethodnih radnji nužnih za sklapanje ugovora.
  • Radi sklapanja i ispunjenja ugovora o korištenju naših proizvoda i usluga.
  • Radi ispunjavanja zakonskih obveza sukladno pozitivnim zakonskim propisima.
  • Da bismo Vam pružili povratne informacije na Vaše upite i pritužbe .
  • Da bismo Vam poslali marketinške komunikacije o proizvodima i uslugama naše tvrtke. Mi ćemo to učiniti samo ako nam date jasnu suglasnost da to želite. Zakonsko opravdanje za slanje marketinških obavijesti o našim proizvodima i uslugama je da ste dali jasan pristanak da se Vaši osobni podaci koriste u tu svrhu. Uvijek imate kontrolu nad svojim podacima, te se možete isključiti od daljnjeg primanja marketinških obavijesti na isti način kako ste na isto i pristali.

Vaše ćemo podatke čuvati u okviru naše tvrtke i naših povjerljivih trećih osoba, osim u slučajevima gdje je otkrivanje zakonom propisano, npr. Državnim tijelima i agencijama za provedbu zakona.

Neki od naših pouzdanih partnera s kojima dijelimo Vaše osobne podatke uključuju poduzeća iz naše grupe. Naš legitimni interes za ovakav prijenos je da Vam omogućimo čim bolju i cjelovitu uslugu. Budući da smo odgovorni za Vaše osobne podatke, uvijek provjeravamo da Vaši podaci ostaju zaštićeni i sigurni pri prenošenju.

Koliko dugo ćemo zadržati Vaše podatke?

Vaši osobni podaci čuvat će se u periodu nužnim za ispunjenje obveza iz zakona, ugovora ili sukladno predviđenim svrhama prikupljanja.

Vaši osobni podaci za marketinške komunikacije bit će zadržani u razdoblju postojanja Vaše privole.

Koja imam prava nad mojim osobnim podacima?

Prema Uredbi o općoj zaštiti podataka imate pravo na:

- Pristup svojim osobnim podacima postavljanjem zahtjeva za pristup.

- Ispravljanje, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših podataka ako je to opravdano

- Prijenos podataka

- Pravo na prigovor

Detaljne informacije o kategorijama osobnih podataka, svrhama prikupljanja i pravnoj osnovi, te Vašim pravima nalaze se u našem Pravilniku o načinima obrade i korištenja osobnih podataka koji Vam je dostupan na našoj službenoj web stranici: www.croata.hr

Da biste ostvarili svoja prava, obratite se nam se na kontakt:

POTOMAC GRUPA d.o.o., 10 000 Zagreb, Kaptol 21

ili

na e-mail adresu: marketing@croata.hr

KOLAČIĆI / COOKIE POLICY

U tvrtci poštujemo vašu zabrinutost za privatnost i cijenimo odnos koji s vama imamo.

Na našoj internetskoj stranici koristimo tehnologiju koja nam pomaže poboljšati vaše iskustvo, te naše proizvode i usluge. Kolačići koje koristimo našoj stranici omogućavaju da radi i pomažu nam razumjeti koje su informacije i oglasi najkorisniji našim posjetiteljima.

Javite nam ako imate bilo kakvih pitanja slanjem zahtjeva putem obrasca “Kontaktirajte nas” u dnu naše web stranice.

Sve osobne podatke dane tvrtki i podatke koje ona prikupi putem kolačića i drugih tehnologija za praćenje kontrolira Potomac Grupa d.o.o.

Koristeći našu internetsku stranicu pristajete na naše korištenje kolačića u skladu s ovom Obavijesti o kolačićima i našom Obavijesti o privatnosti

 

Uvjeti korištenja

Korištenjem usluga naše web trgovine CROATA Vi prihvaćate uvjete korištenja. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja nemojte koristiti ove stranice.

Autorska prava

Autorska prava su u cijelosti zadržana. Cjelokupan sadržaj i formati na stranicama "Croata onlinea" vlasništvo su tvrtke "Potomac d.o.o.", Kaptol 13, Zagreb, Hrvatska, osim dijela grafičkih elemenata koji se ne koriste u komercijalne svrhe. Sav sadržaj koji se nalazi na našim stranicama, ukoliko nije u osobne svrhe, ne smije se bez našeg dopuštenja koristiti niti dalje ustupati trećim strankama.

Zaštita privatnosti

Svaka informacija koju nam upućujete biti će korištena isključivo u svrhe za koje je namjenjena. Sve Vaše osobne informacije su potpuno sigurne i zajamčene sigurnosnim mjerama enkripcije i serverske zaštite. Budite sigurni da ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne prenosimo Vaše osobne informacije prema bilo kojem subjektu osim u svrhu poslovnog odnosa "Croata online" te Vas kao korisnika naših usluga. Zadržavamo pravo upotrebe informacija od općeg značenja.

Reklamacije

Ukoliko ste dobili proizvod koji niste naručili ili ste dobili proizvod s greškom informirajte nas o poteškoći. Ukoliko je reklamacija opravdana pošaljite nam naručeni proizvod natrag u roku od 14 dana od dana primitka, i mi ćemo vam vratiti cjelokupni iznos narudžbe.

S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na Vašem računalu, ne možemo jamčiti potpunu sukladnost boja naših proizvoda s bojama kako ih Vi vidite na zaslonu svog monitora.

Jednako tako postoje razlike kako ljudsko oko percipira boju koja je rezultat refleksije svjetlosti s površine, kako je slučaj u prirodi te one boje koja je rezultat elektronske emisije kao slučaju monitora.

Mogućnosti fotografskog aparata, specifičnosti tkanja te materijala iz kojeg je izrađen artikl, također su razlozi odstupanja u vizualnom prikazu istog u odnosu na njegov stvarni izgled.

CROATA saloni

ZAGREB

 

Salon Croata, Ilica 5 (Oktogon), 10 000 Zagreb

Tel. +385 (1) 645 7052, oktogon@croata.hr

Radno vrijeme: pon-pet 9.00-20.00; sub: 9.00-15.00

KARTA

 

Salon Croata, Av. Dubrovnik 16, 10 000 Zagreb (shopping centar AVENUE MALL - nivo 1)

Tel. +385 (1) 645 7051, avenuemall@croata.hr

 Radno vrijeme: pon-ned 09.00 - 21.00.

KARTA

 

Salon Croata, Vice Vukova 6, 10 000 Zagreb (shopping centar ARENA)

Tel. +385 (1) 645 7050, arena.centar@croata.hr

Radno vrijeme: pon - ned 9.00 - 21.00

KARTA

 

Salon Croata, Ulica Alfreda Nobela 4, Sop, Sesvete-Kraljevac, 10 361 Zagreb (CROATIA DESIGNER OUTLET)

Tel. +385 (1) 6457 080, designer.outlet@croata

Radno vrijeme: pon-sub 10.00 - 21.00

KARTA

 

VARAŽDIN

 

Salon Croata,  Ulica Ivana Kukuljevića 2, 42 000 Varaždin

Tel. +385 (42) 629 288, varazdin@croata.hr

Radno vrijeme: pon- uto 08.00-20.00, sri-pet 08.00-16.00,  sub 08.00 -13.00

KARTA

 

SPLIT

 

Croata Museum Concept Store, Krešimirova ulica 11 (Peristil), 21 000 Split

Tel. +385 (21) 582 528, peristil@croata.hr

Radno vrijeme: pon- ned 09.00h-20.00h

KARTA

Salon Croata,  Mihovilova širina 7 (Voćni trg) , 21 000 Split

Tel.  +385 (21) 346 336, split@croata.hr

Radno vrijeme: pon-pet 10.00 - 18.00h, sub 08:00 - 14:00h

KARTA

 

DUBROVNIK

 

Croata Museum Concept Store, Pred dvorom 2 (Stari grad) , 20 000 Dubrovnik

Tel. +385 (20) 641 066, dubrovnik@croata.hr

Radno vrijeme: pon - ned 09.00 -21.00h.

KARTA

 

ZADAR

 

Croata Museum Concept Store, Jurja Barakovića 5 (Palača Cedulin) , 23 000 Zadar

Tel: +385 (23) 207 079, zadar@croata.hr

Radno vrijeme: pon- pet 10.00-17.00 h , sub 10.00 -15.00h  

KARTA

 

OSIJEK

 

Croata Museum Concept Store, Trg Ante Starčevića 5, 31 000 Osijek

Tel: +385 (31) 586 505, osijek@croata.hr

Radno vrijeme: pon–pet 08.00 – 15.00 h, sub 08.00 -12.00 h

KARTA

 

 

 

* Pretplatite se za primanje CROATA newsletter-a (dodatne obavijesti o našim proizvodima, ponudama i događanjima). Prijavom na newsletter, prihvaćate naša pravila privatnosti.